Bramdrupdam Lokalråd

 

Referater fra 2016 aktiviteter

findes i links til venstre

 

**********

Ordinær generalforsamling i Bramdrupdam Lokalråd

Afholdes mandag den 30. april 2018, kl. 19.00

i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter

 

Dagsorden ifølge vedtægterne, af 31. maj 2017:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

  • Henrik Bøystrup, formand og kasserer – modtager genvalg
  • Bodil Berthelsen, næstformand – modtager genvalg
  • Svend Lund Larsen – modtager genvalg, hvis ikke andre forslag

b. Valg af suppleanter

Ingen på valg.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ingen på valg i 2018.

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen – senest 22. april 2018.

 

Med venlig hilsen

Formand, Henrik Bøystrup

Bramdrupdam Lokalråd

formand@bramdrupdam.com

Den 13. april 2018